După desfășurarea auditului de certificare, dacă nu sunt constatate neconformități majore față de cerințele standardului de referință, echipa de audit va recomanda eliberarea certificatului care atestă conformitatea sistemului Dvs., recomandare care este în continuare sub rezerva aprobării de către Consiliul de Certificare al ISOQAR Ltd.
După desfășurarea auditului de certificare, dacă nu sunt constatate neconformități majore față de cerințele standardului de referință, echipa de audit va recomanda eliberarea certificatului care atestă conformitatea sistemului Dvs., recomandare care este în continuare sub rezerva aprobării de către Consiliul de Certificare al ISOQAR Ltd.

După validarea raportului de audit de către ISOQAR Ltd, în aproximativ 14 zile vi se va emite un certificat de înregistrare pentru domeniul / domeniile certificat(e). Acesta va avea înscrisă data aprobării și data expirării. În afară de certificarea BRC și IFS, legate de sistemele de management al siguranței alimentului, toate certificatele sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani.

Pentru a menține valabilitatea certificatului pe parcursul celor 3 ani, ISOQAR CEE RO va efectua anual câte o verificare (audit de supraveghere). Scopul acestui audit este de a confirma continuitatea certificatului de înregistrare. Echipa de audit va verifica dacă sistemul de management funcționează corespunzător, dacă au apărut schimbări care să conducă la îmbunătățirea sistemului sau dacă domeniul organizației Dvs. s-a schimbat.

Atunci când echipa de audit consideră că sistemul funcționează corespunzător, ISOQAR confirmă menținerea certificatului dumneavoastră. Confirmarea menținerii certificatului trebuie să fie finalizată în termen de maxim 12 luni de la data emiterii acestuia.

Pe parcursul unui ciclu de certificare de 3 ani va avea loc un audit de certificare și două audituri de supraveghere anuală.
În afară de acestea, poate apărea necesitatea unor audituri suplimentare, dacă se constată cel puțin una din următoarele situații:

  • sistemul de management nu funcționează corect și nu se poate dovedi îmbunătățirea continuă;
  • s-a schimbat domeniul de aplicare declarat inițial;
  • clientul dorește certificarea unor noi puncte de lucru;
  • clientul dorește prelungirea certificatului.

După aproximativ 33 luni de la prima înregistrare și eliberare a certificatului, clientul va fi contactat pentru a se stabili vizita pentru auditul de recertificare. După 3 ani de la prima înregistrare, certificatul, precum și toate anexele sale, sunt invalidate. Prin urmare, în cazul unui rezultat pozitiv al auditului de re-certificare, vi se vă elibera un nou certificat.

Auditul de re-certificare durează de obicei mai mult decât cele două audituri de supraveghere, dar mai puțin decât auditul de certificare inițială, deoarece se presupune ca sistemul de management a atins o anumită maturitate și funcționează mult mai bine după 3 ani.

Rețineți că toate certificatele emise, împreună cu fișierele atașate de noi sunt deținute de către ISOQAR Ltd. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile obținute odată cu primul certificat. Acestea se referă la modul în care puteți utiliza certificatul și mărcile de certificare și acreditare. Echipa de audit va verifica și descrie modul de utilizare al logo-ului și mărcii ISOQAR în timpul fiecărui audit.