Un aspect foarte important pentru organizația Dvs. este definirea clară a domeniului de aplicare pentru certificare. În esență, atunci când primiți certificatul după un audit de certificare realizat cu succes, acesta trebuie să descrie într-o manieră clară, succintă, activitățile la care face referire.
Un aspect foarte important pentru organizația Dvs. este definirea clară a domeniului de aplicare pentru certificare.

În esență, atunci când primiți certificatul după un audit de certificare realizat cu succes, acesta trebuie să descrie într-o manieră clară, succintă, activitățile la care face referire.

O organizație poate opta pentru certificarea unuia sau a mai multor domenii de activitate, în funcție de sistemul de management implementat. În cazul în care sistemul de management este doar pentru o parte din activitățile Dvs., doar acele activități vor putea fi incluse în domeniul de certificare.

Puteți oricând extinde domeniul de aplicare certificat la o dată ulterioară certificării inițiale.

În cazul în care Dvs., în calitate de client nu definiți corect domeniul de certificare, există posibilitatea redefinirii acestuia, astfel:

  • Când sunteți în faza inițială, de cerere a unei oferte din partea noastră. În baza informațiilor furnizate de Dvs. în chestionar, se va schița un domeniu de aplicare, care poate fi definitiv sau poate fi supus unor modificări ulterioare;
  • Odată ce ați acceptat oferta și ați convenit asupra datei de certificare, auditorul vă poate ajuta cu unele modificări atunci când se efectuează Etapa 1 de audit, în care se va face analiza documentației sistemului. Auditorul poate observa activitățile din cadrul organizației și vă poate ajuta în descrierea unui domeniu de aplicare mai corect;
  • După auditul final – Etapa II, cu ajutorul auditorului nostru.

Este în interesul Dvs. ca pe certificatul de înregistrare să apară corect domeniul certificat, care să reflecte cât mai clar activitățile la care face referire.